MyGEMS

MyGEMS adalah Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia yang merupakan bank data nasional berbentuk spatial bagi pengurusan semua maklumat geosains dan sumber mineral negara.

 

Objektif MyGEMS

Membangunkan MyGEMS yang komprehensif dan bersepadu merangkumi semua aktiviti utama JMG bagi penghasilan produk geospatial yang mudah dicapai dan dikongsikan selaras piagam pelanggan dan akta yang ditetapkan (Akta Penyiasatan Kajibumi 1974).

Kenali MyGEMS

Pengumpulan Data
Pengumpulan Data

Pengumpulan dan Pendigitan Data Mineral dan Geosains ke format GIS ready

Pembangunan Data
Pembangunan Data

Pembangunan Pangkalan Data, Sistem dan Aplikasi

Perkongsian Data
Perkongsian Data

Pembekal Data Geospatial yang berkaitan dengan Mineral dan Geosains negara

 

Faedah MyGEMS

  1. Infrastruktur ICT JMG yang memenuhi keperluan perkongsian data geospatial yang cepat selaras dengan perkembangan teknologi
  2. Mekanisme penyebaran dan perkongsian maklumat geospatial
  3. Peningkatan keupayaan analisa spatial menggunakan teknologi ICT
  4. Meningkatkan tahap ketersediaan dan kebolehcapaian data geospatial
  5. Maklumat geospatial yang lebih efisien
  6. Platfom Decision Making Support System (DMSS)
  7. Sistem aplikasi yang interaktif dan mesra pengguna

 

Statistik Pelawat

38383
Hari Ini: 36
Minggu Ini: 209
Bulan Ini: 854
Jumlah: x

Tarikh Kemaskini Portal

  • 26 June 2024